2018-04-30

Länsstyrelsen svarar att det är ok att markavvattning hanteras samtidigt som tillstånd till verksamheten prövas.