2018-05-02

Pressmeddelande: Miljöskandal? Ska PFAS-förgiftat grundvatten dräneras ut i Vättern samtidigt som ansökan om tillstånd för flygverksamheten pågår?