2020-01-17

Den 1 okt 2019 anmodades mark- och miljödomstolen av Aktion Rädda Vättern m.fl. att granska hur länsstyrelsen nonchalerat lagstiftningen runt de rödlistade fladdermöss som övervintrar i Karlsborgs fästning. Nu kräver domstolen ytterligare utredning.