2022-01-01

Motala kommun svarar att “det inte är lämpligt med utökning av tillåtna flygrörelser från Karlsborgs flygfält.” Kommunen hänvisar till “buller, vibrationer, föroreningar som riskerar rinna ut i Vättern…”