2008-06-26

Försvarsmakten kompletterar anmälan om verksamhet på Karlsborgs flygplats 2008-06-26.