2022-03-07

Aktion Rädda Vättern lämnar ytterligare två yttranden till FIHM angående det nya försöket att dränera landningsbanan separat på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. ARV visar att Fortifikationsverket inte är verksamhetsutövare utan det är Försvarsmakten.