2022-04-04

Försvarsinspektören har skickat ut det nya försöket att få igenom en separat bankantsdränering. Utskicket har gått till kommuner (men inte alla) och till statliga myndigheter. Här är en kort sammanställning av svaren.