2020-11-11

Naturskyddsföreningen har i en utredning visat att många vattenverk levererar dricksvatten med för höga halter PFAS jämfört med nya gränsvärden från EU. Detta gäller även vatten som tas ur Vättern.