2020-11-05

Aktion Rädda Vätterns pressmeddelande med anledning av att mark- och miljödomstolen uppmanar regeringen att avvisa eller upphäva länsstyrelsens dispens och tillstånd till markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.