2018-12-17

Fortifikationsverket/Ramböll ansöker om dispens och markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.

Ansökan _2018-12-10 A4