2020-02-10

Aktion Rädda Vättern skickar Öppet brev till chefsjurist Caroline Reuterskiöld Wall och
projektledare Nicklas Berg, Fortifikationsverket.