2020-02-12

Fortifikationsverket överklagar länsstyrelsens beslut om dispens och tillstånd till markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. FortV kräver att ett ännu mindre område ska beröras av reningskrav och kräver även att reningsnivån ska sänkas från 99 till 90 %, dvs. 10 gggr högre halter ska kunna släppas ut.