2020-02-14

Aktion Rädda Vättern tillsammans med 15 enskilda personer överklagar länsstyrelsens beslut 2020-01-10 att ge dispens och tillstånd till markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.