2020-02-17

Öppet svar från Fortifikationsverket på Öppet brev från ARV, angående Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.

Öppet svar på öppet brev från Aktion Rädda Vättern(520279) (0)_TMP