2020-02-17

Aktion Rädda Vättern svarar i pressmeddelande: Fortifikationsverket sprider återigen falska uppgifter.