2020-02-19

Vättervårdsförbundet skriver i brev den 11 feb. till kommunerna runt sjön att länsstyrelsens markavvattningsbeslut är ”ett lämpligt första steg”. Här agerar Vätternvårdsförbundet som försvarets och länsstyrelsens förlängda arm.

VVFs brev till kommunerna 2020-02-11