2020-02-19

Aktion Rädda Vättern kommenterar i svarsbrev till kommunerna att länsstyrelsens markavvattningsbeslut inte är ett lämpligt första steg utan ett allvarligt snedsteg.