2020-03-25

Mark- och miljödomstolen har bett fladdermusexperten Jens Rydell svara på ett antal frågor. Här är en sammanställning av frågor och svar.