2020-04-04

Mark- och miljööverdomstolen stoppar utökning av ett företag som impregnerar trävaror. Även om risken för en olycka är liten är det en verksamhet som är lokaliserad intill en vattentäkt som förser 82 000 personer med vatten.