2020-04-04

Matvaneundersökningen Riksmaten ungdom 2016-17. ”Låga halter” av bly, kvicksilver, arsenik, DDT, PCB, ftalater, PFAS. Contaminants in blood and urine from adolescents in Sweden.