2020-04-04

Mikro- och nanopartiklar av plast i dricksvatten. Regeringsuppdrag. “Enligt /…/ dagens kunskap /…/ bedöms att hälsorisker för människa inte kan påvisas som en direkt konsekvens av mikro- eller nanopartiklar av plast i dricksvatten.”