2019-08-15

I enlighet med Aktion Rädda Vätterns överklagande av Försvarsinspektörens beslut, att godkänna tjuvstarten av dräneringen och markavvattningen av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats, inhiberar regeringen beslutet och stoppar tillsvidare planerna på att börja gräva.