Projektbeskrivning

Manifestation den 7 oktober 2012 för att Rädda Vättern, då militärens planerade utökning av bombningar i detta fina dricksvatten på sikt hotar miljön allvarligt. Omloppstiden för vattnet i Vättern är ca 60-65 år. Förutom hotet mot drickvatten skapar flygbombningarna bullerproblem i ett riksintresse för turism och rekreation som Vättern utgör.