2021-03-08

Aktion Rädda Vättern skriver till kommunerna runt Vättern och ber om svar på tre frågor. Anledning: vattenprover visar att PFAS går opåverkade genom vattenverkens reningsfilter.