2021-03-09

Pressmeddelande om berättar att PFAS går opåverkade genom vattenverkens reningsteknik ut i kranvattnet. Kommunerna måste agera.