2021-03-08

Underlag för beräkning av hälsobaserat gränsvärde för PFAS. EFSA:s beslut om tolerabelt intag kombineras med Livsmedelsverkets tidigare metod för att fastställa åtgärdsgränsen på 90 ng/liter dricksvatten.