2021-03-08

Sammanställning av PFAS-analyser från Sveriges Lantbruksuniversitet och Aktion Rädda Vättern.