2021-03-12

Under rubriken ”Relativt låg PFAS-halter i Vättern” intervjuas Vätternvårdsförbundet i SLA.