2021-03-04

EU-domstolen slår fast i en dom angående skogsavverkning i Härryda att Sverige måste ta större hänsyn till skyddade djur och växter.