2021-02-01

Analysprotokoll avseende PFAS för vattenprov taget från kranvatten levererat av Hjo vattenverk med råvattenintag ca 2 km ut i Vättern på ca 25 meters djup. Vattenverket har mikrofilter, ozonbehandling, långsamfilter och UV-ljus.