2018-10-01

Försvarsinspektören (FIHM) skickar Fortifikationsverkets “anmälan” till länsstyrelsen på remiss. FIHM är medveten om risken för förorening.