2018-10-01

Utan att meddela grannar och andra intressenter anmäler Fortifikationsverket ett dräneringsprojekt till Försvarsinspektören, så kallad bankantsdränering.