2018-10-01

Utan att meddela grannar och andra intressenter anmäler Fortifikationsverket ett dräneringsprojekt till Försvarsinspektören, så kallad bankantsdränering.

Bilaga 2 Anmälan om utbyte av bankantsdränering Karlsborgs flygplats 20180711(8962406) (0)_TMP