2018-11-07

Aktion Rädda Vättern lämnar synpunkter till Mark- och miljödomstolen angående Försvarsmaktens/WSP:s senaste utredning om bottnen och kransalgerna vid flygskjutmålet Hammaren.