2019-08-17

Gång på gång lämnar Fortifikationsverket felaktig information till media och allmänhet. Myndighetens hemsida granskas här av Aktion Rädda Vättern.