2019-08-15

Försvarsmaktens miljöprövningsenhet redovisar resultat från 2018 enligt kontrollprogram från nya brandövningsplatsen, Karlsborgs flygplats. Bl.a. redovisas en PFOS-halt på 2 300 000 ng/liter i ett grundvattenprov.