2016-01-03

Regeringsrapport kritiserar bland annat Försvarsmakten för senfärdighet och passivitet när det gäller hantering av PFAS-förorenade militära områden.