2015-05-09

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Aktion Rädda Vättern i Vadstena
§1 Ordförande Bengt Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2016/09/årsmötesprotokoll150509-2.pdf” title=”arsmotesprotokoll150509-2″]