Projektbeskrivning

Den 22/10 2019 åkte Aktion Rädda Vättern till Riksdagen för att berätta om de verksamheter som just nu hotar Vättern som dricksvattentäkt och naturskyddsområde. Här publicerar vi innehållet i föreläsningen inklusive Tina Marie Qwibergs nya minidokumentär: Vättern – Hotad dricksvattentäkt. Den halvtimmeslånga genomgången av hoten mot Vättern är en bra introduktion för den som fortfarande inte känner till allt som pågår runt, över och i sjön. Det är samtidigt en lägesrapport från oktober 2019 när det gäller alla de ärenden som ARV driver gentemot länsstyrelse, mark- och miljödomstol och regering samt ett kunskapsunderlag för ARV:s nya namninsamling: ”Skydda Vättern som överordnat riksintresse för dricksvatten!”