Projektbeskrivning

På botten av Vättern ligger redan tusentals ton gammal ammunition och rostar. Giftiga metaller sprids till matfisk och kräftor och sedan vidare till dricksvattnet. Försvaret har tillstånd att fortsätta dumpa ammunition motsvarande ca 45 bilvrak i Vättern varje år.

Originalfilmen är tagen av Erik Rådström utanför gamla skjutfältet vid Stora Lund.