2018-06-11

Bilaga till tjänsteskrivelse från Jönköpings stadsbyggnadskontor: ”Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen råda länsstyrelsen och Bergsstaten att avstyrka ansökan om bearbetningskoncession.”

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/06/Stbn_2018_98_Tjänstebilaga_Norra_Kärr_bearbetningskoncession-komplettering6558.pdf” title=”Stbn_2018_98_Tjänstebilaga_Norra_Kärr_bearbetningskoncession komplettering”]