2022-10-08

Risken är stor att den nya högerregeringen monterar ner miljölagstiftningen för att gå gruvbolagen till mötes. Stoppa planerna på en gruva invid Vättern, skriver Elisabeth Lennartsson och Christer Haagman i föreningen
Aktion rädda Vättern.