2018-01-15

Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget.