2018-02-13

Bergsstaten vill ha utförligare beskrivning av vägdragningar i området.