2018-06-11

Bilaga till tjänsteskrivelse från Jönköpings stadsbyggnadskontor: ”Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen råda länsstyrelsen och Bergsstaten att avstyrka ansökan om bearbetningskoncession.”

Stbn_2018_98_Tjänstebilaga_Norra_Kärr_bearbetningskoncession komplettering