2018-06-11

Bilaga till tjänsteskrivelse från Jönköpings stadsbyggnadskontor: “Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen råda länsstyrelsen och Bergsstaten att avstyrka ansökan om bearbetningskoncession.”