2013-09-01

Flygskjutmålet Hammaren, Karlsborgs kommun. Synpunkter på kompletteringsremissen.

Innehåller bl.a. citat ut Bungemålet och en karta på ”kumulativt buller” runt Karlsborg (sist i dokumentet).