2014.04-16

”Begäran om tillåtelse att meddela tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken till verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-området Vättern; flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun”

Regeringen passar.