2014-01-30

Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde.