2018-02-12

Yttrande från Sveriges Lantbruksuniversitet. Yttrandet stärker Naturvårdsverkets tidigare uttalande att tillstånd till skjutningar i området inte bör ske.