2012-04-13

Tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning. Ändrad och utökad verksamhet.
Dokument på 437 sidor (38 MB.)

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2016/09/tillstandsansokan_flygskjutmalet_hammaren_2012-04-13.pdf”]