2018-01-01

Ansökan om bearbetningskoncession från Tasmet AB 2012-07-06.